Granskning som utvecklar ditt företag

När du ska granska din egen verksamhet är det lätt att bli hemmablind. Det kan också vara svårt att hinna med om du inte har säkra metoder. Våra konsulter har stor erfarenhet av många olika företag i skilda branscher och kan ge dig en objektiv bedömning.

Vi gör en behovsinventering utifrån ett verktyg med hundra centrala frågeställningar som rör produktkapital, individkapital, strukturkapital och finansiellt kapital. Resultatet visar vad som behöver åtgärdas för att ditt företag ska utvecklas så som du önskar.

Ansvarig för redovisning Anna Nilsson Kontakta Anna