article banner

Styrelseseminarier

Har du funderat på styrelsearbetet i ditt företag?

Välkommen till en serie frukostseminarier om styrelsearbete i ägarledda företag. Seminarierna vänder sig till dig som vill få igång styrelsearbetet i ditt företag alternativt vill få ut mer av den befintliga styrelsens arbete.

Kanske befinner sig din verksamhet i en utvecklingsfas och växer snabbt, vilket leder till ett ökat behov av stöd i olika frågor? Eller kanske skulle du vilja att din verksamhet utvecklas och växer snabbare och behöver stöd för att få igång processen? Oavsett om du är ägare, styrelseledamot, vd eller har alla dessa roller samtidigt kommer du få många bra tips och råd på seminarierna. Välj det eller de tillfällen som du känner passar in bäst på dina behov.

Det tar inte särskilt mycket tid i anspråk, mindre än två timmar vid respektive tillfälle. Då har du även fått en frukost som ger en bra start på dagen.

Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag?

 • Vad är styrelsens roll?
 • Vad kan en styrelse tillföra verksamheten?
 • Vilka krav ställer en styrelse på mig och min verksamhet?
 • När är det lämpligt att ha ett aktivt styrelsearbete i bolaget?
 • Finns det något alternativ till en styrelse?

Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete?

 • Hur utses en styrelse?
 • Vilka ska sitta i styrelsen?
 • Hur hittar jag externa styrelseledamöter?
 • Vilka är de viktiga förutsättningarna för styrelsearbetet i ägarledda företag?
 • Vilken ersättning ska styrelseledamöterna ha för sitt arbete?

Hur bedrivs ett styrelsens strategiarbete?

 • Hur organiseras styrelsearbetet?
 • Vilka frågeställningar har styrelsen på sitt bord?
 • Hur fördelas ansvaret mellan ägare, styrelse och vd
 • Hur hanteras ägarfrågorna?

Vilket ansvar har styrelsen?

 • Vilka lagar och regler gäller för styrelsens arbete?
 • Vilka krav ställer aktiebolagslagen på styrelsearbetet?
 • Hur begränsas risken för personligt ansvar?
 • Vad innebär god styrelsesed?

Erfarenheter från styrelsearbete i ägarledda företag

 • Hur jobbar andra ägarledda företags styrelser?
 • Vilken är styrelsens roll i den strategiska utvecklingen?
 • Hur upplever en extern styrelseledamot sin roll i ett ägarlett företag?