Att lyckas som vd i ägarledda företag innebär många utmaningar som ställer särskilda krav på såväl vd som ägarna.

Kom och lär mer om dessa samt hur man kan hantera utmaningarna under höstens seminarieserie.

Vilka är framgångsfaktorerna för att lyckas som vd i ägarledda företag?

 • Vilka är de största utmaningarna för vd:s arbete i ägarledda företag?
 • Hur möts och hanteras dessa utmaningar på bästa sätt?
 • När är det dags att söka en extern vd?
 • Vad är viktigt att tänka på när en extern vd ska utses?
 • Vilka förutsättningar bör vara på plats för att man ska acceptera vd-uppdraget?
 • Vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas som vd i ett ägarlett företag?

Hur ser en bra vd-agenda ut i ett ägarlett företag?

 • Hur skapas en tydlig ansvarsfördelning mellan ägare, vd och styrelse?
 • Vilka frågor bör vd ha på sin agenda?
 • Hur påverkar styrelsearbetet vd:s agenda?
 • Hur hanterar vd relationen till ägarna?
 • Hur sker en bra samverkan med styrelsens ordförande?
 • Hur fördelas strategiarbetet mellan ägare, styrelse och vd?
 • Vilka är de vanligaste "vd-fällorna"?

Vilket ansvar har en vd?

 • Vilka lagar och regler gäller för vd:s arbete?
 • Vilken är vd:s roll?
 • Vilka krav ställer aktiebolagslagen?
 • När kan personligt ansvar uppstå?
 • Hur begränsas risken för personligt ansvar?

Erfarenheter från vd-arbete i ägarledda företag

 • Hur upplever en extern vd sin roll i ett ägarlett företag?
 • Hur hanteras relationen med ägare som är verksamma i företaget?
 • Hur hanteras relationen med tidigare vd om denne är fortsatt aktiv i företaget?
 • Vilka har de största utmaningarna varit, och hur har de hanterats?

Rundabordssamtal för dig som gått vd-serien
För dig som deltagit på samtliga seminarier i höst bjuder vi nu in till ytterligare ett tillfälle, där vi tillsammans får möjlighet att utveckla de olika teman vi haft vid seminarierna och ge dig som deltagare ännu mer tid för dialog. 
Anmäl dig här.

Ansvarig för vd-serien Hans Ahlstrand Kontakta Hans