• Grant Thornton i Almedalen

Tack för i år! Filmer från dagarna hittar du på respektive sida.

3 juli: Nationella Entreprenörsdagen 
- Hur blir Sverige världens bästa entreprenörsland?

Entreprenörer skapar jobb och bygger välfärd för Sverige. På Nationella Entreprenörsdagen fokuserar vi på vilka utmaningar som entreprenörerna har. Genom paneldiskussioner vill vi hitta lösningar för att fler ska kunna starta och driva framgångsrika företag som bidrar till samhällsnyttan.

4 juli: Ideella organisationers dag 
Civilsamhällets roll – nu och i framtiden

Samhället är i förändring. Hur formas framtiden av dagens värderingar, ett nytt sätt att hantera välfärden och en förändrad mediebild? Vilken roll ska civilsamhället ha – vara en ledande aktör eller ta ett steg tillbaka? Den här dagen ägnas åt civilsamhällets roll nu och i framtiden.

 

Twitter @GrantThorntonSE Följ oss på #Almedalen