Grundat för tillväxt

Företagsledning

Anna Johnson, vd
Karitha Ericson, COO, vice vd
Daniel Forsgren, CFO, vice vd
Annie Sebelius, marknad och kommunikation
Roland Dansell, marknadsområde Nord och Göteborg
Maria Karlsten, marknadsområde Syd och Malmö
Monica Söderlund, Skatt
Mats Fagerlund, Advisory

Styrelse

Lena Möllerström Nording, ordförande, Stockholm
Anna Johnson, vd (adj.), Stockholm
Carl Niring, Stockholm
Rickard Julin, Helsingborg
Michael Palm, Uppsala
Urban Kardvik, Stockholm
Jimmy Persson (adj.), personalrepresentant, Östersund
Åsa Landén Ericsson, extern styrelseledamot
Leif Bohlin, extern styrelseledamot

Styrelseordförande Lena Möllerström Nording Kontakta Lena