Grant Thornton bidrar till ett hållbart samhälle genom att stötta satsningar som främjar entreprenörskap. Vi har flera viktiga samarbeten och ingår i lokala och nationella nätverk.

list item with text on the right

Dagens Industri utser varje år de snabbast växande företagen i Sverige, DI Gaseller. Gasellerna är företag som ingår i näringslivets mellanskikt. Varje höst korar DI även Sveriges Supergasell, det företag som vuxit snabbast i hela Sverige under den senaste fyraårsperioden. Grant Thornton deltar i Gasellkonferenser och Gasellträffar runt om i landet.
Vårt samarbete med Di Gasell

list item with text on the right

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation med över 70 000 medlemmar i 250 föreningar runt om i landet.
foretagarna.se

list item with text on the right

Breakit är en snabbväxande nyhetskanal som  formar ett nytt näringsliv som bygger på nyfikenhet, integritet och hjärta. Grant Thorton är med och stöttar den nya satsningen CEOs in Tech. Ett nätverk för vd:ar inom Tech där vi erbjuder en plattform att träffa andra vd:s för att utbyta erfarenheter. 
Breakit

list item with text on the right

Vi är nationell utbildningspartner till Sustainergies Academy, ett caseprogram för studenter intresserade av hållbarhet. Grant Thornton genomför lokala utbildningsträffar för varje program. Studenterna utbildas i hur företag kan arbeta med hållbarhet, en konsults verktygslåda och under träffarna får studenterna lösa hållbarhetsutmaningar som case. Varje år utbildar vi ca 120 studenter inom ramen för programmet.
sustainergies.se

YeoS

Grant Thornton är guldsponsor till YEoS, ett rikstäckande nätverk för entreprenörer under 30 år. Organisationen jobbar med att utveckla och stödja unga talangfulla entreprenörer med verktyg, mentorskap och resurser som hjälper dem och deras företag att växa och utvecklas. 
yeos.se