Grant Thornton bidrar till ett hållbart samhälle genom att stötta satsningar som främjar entreprenörskap. Vi har flera viktiga samarbeten och ingår i lokala och nationella nätverk.

Dagens Industri utser varje år de snabbast växande företagen i Sverige, DI Gaseller. Gasellerna är företag som ingår i näringslivets mellanskikt. Varje höst korar DI även Sveriges Supergasell, det företag som vuxit snabbast i hela Sverige under den senaste fyraårsperioden. Grant Thornton deltar i Gasellkonferenser och Gasellträffar runt om i landet.
Vårt samarbete med Di Gasell

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation med över 70 000 medlemmar i 250 föreningar runt om i landet.
foretagarna.se

VA Kvinna Entreprenör är en digital plattform för kvinnor som bygger bolag. Tillsammans med Veckans affärer gör Grant Thornton även event som vänder sig till entreprenörer som vill växa och utvecklas med sina företag, och även inspirera fler kvinnor att starta och driva företag.
VA Kvinna Entreprenör

Vi är nationell utbildningspartner till Sustainergies Academy, ett caseprogram för studenter intresserade av hållbarhet. Grant Thornton genomför lokala utbildningsträffar för varje program. Studenterna utbildas i hur företag kan arbeta med hållbarhet, en konsults verktygslåda och under träffarna får studenterna lösa hållbarhetsutmaningar som case. Varje år utbildar vi ca 120 studenter inom ramen för programmet.
sustainergies.se

SUP46

Start-Up People of Sweden (SUP46) samlar några av de mest spännande och innovativa startup-företagen. De erbjuder en centralt belägen mötesplats i Stockholm för digitala entreprenörer. Hos SUP46 finns samarbetsytor där bolagen snabbt – inte minst genom kontakt med investerare och rådgivare – ska kunna utveckla sina verksamheter inom internet, mobilt, media och gaming.
SUP46.com

YeoS

Grant Thornton är guldsponsor till YEoS, ett rikstäckande nätverk för entreprenörer under 30 år. Organisationen jobbar med att utveckla och stödja unga talangfulla entreprenörer med verktyg, mentorskap och resurser som hjälper dem och deras företag att växa och utvecklas. 
yeos.se