Grant Thornton bidrar till ett hållbart samhälle genom att stötta satsningar som främjar entreprenörskap. Vi har flera viktiga samarbeten och ingår i lokala och nationella nätverk.

Dagens Industri utser varje år de snabbast växande företagen i Sverige, DI Gaseller. Gasellerna är företag som ingår i näringslivets mellanskikt. Varje höst korar DI även Sveriges Supergasell, det företag som vuxit snabbast i hela Sverige under den senaste fyraårsperioden. Grant Thornton deltar i Gasellkonferenser och Gasellträffar runt om i landet. Vårt samarbete med DI Gasell

VA Kvinna Entreprenör är en digital plattform för kvinnor som bygger bolag. Tillsammans med Veckans affärer gör Grant Thornton även event som vänder sig till entreprenörer som vill växa och utvecklas med sina företag, och även inspirera fler kvinnor att starta och driva företag.
VA Kvinna Entreprenör

Vi är nationell utbildningspartner till Sustainergies Academy, ett caseprogram för studenter intresserade av hållbarhet. Programmet har 30 studentplatser per ort och genomförs terminsvis på flera av de större studentorterna i Sverige. Programmet har drivits av organisationen Sustainergies i 5 år och har omfattat mer än 80 workshops med företag och organisationer från alla branscher. Grant Thornton genomför lokala utbildningsträffar för varje program. Studenterna utbildas i hur företag kan arbeta med hållbarhet, en konsults verktygslåda och under träffarna får studenterna lösa hållbarhetsutmaningar som case. Varje år utbildar vi ca 120 studenter inom ramen för programmet. sustainergies.se

SUP46

Start-Up People of Sweden (SUP46) samlar några av de mest spännande och innovativa startup-företagen. De erbjuder en centralt belägen mötesplats i Stockholm för digitala entreprenörer. Hos SUP46 finns samarbetsytor där bolagen snabbt – inte minst genom kontakt med investerare och rådgivare – ska kunna utveckla sina verksamheter inom internet, mobilt, media och gaming.
SUP46.com

Hand in Hand

Hand in Hand är en ideell förening med huvudsakligt syfte att stödja utvecklings- och hjälparbete. Huvuddelen av biståndsarbetet sker för närvarande i södra Indien. Grant Thornton stöttar sedan flera år tillbaka Hand in Hand genom att löpande donera pengar till förmån för kvinnligt företagande, utbildning och entreprenörskap. Vårt samarbete med Hand in Hand

YeoS

Grant Thornton är guldsponsor till YEoS, ett rikstäckande nätverk för entreprenörer under 30 år. Organisationen jobbar med att utveckla och stödja unga talangfulla entreprenörer med verktyg, mentorskap och resurser som hjälper dem och deras företag att växa och utvecklas. yeos.se