Samarbeten som främjar svenskt företagande

Grant Thornton bidrar till ett hållbart samhälle genom att stötta satsningar som främjar entreprenörskap. Vi har flera viktiga samarbeten och ingår i lokala och nationella nätverk.

Att nätverka och delta i aktiviteter med andra intressenter är en viktig del av vår verksamhet. Här skapas mötesplatser och värdefulla kontakter både för oss och för våra kunder och potentiella kunder. Det är också här vi delar erfarenheter och diskuterar lösningar på morgondagens utmaningar.

Läs om våra samarbeten nedan.