Årlig rapport avseende Grant Thorntons revisionsverksamhet

Grant Thornton verkar i en omvärld med höga förväntningar på revisionsbolag såväl som på den enskilde revisorn. Det ställer stora krav på hur vi som företag arbetar med frågor om kvalitet, etik, medarbetarfrågor samt inte minst oberoendefrågor.

Denna årliga rapport (eng: "transparency report") avlämnas i enlighet med gällande regelverk såsom EUs Förordning 537/2014 artikel 13. Den speglar också det sätt som Grant Thornton Sverige styrs på och hur vi organiserar vår verksamhet för att uppnå den målsättning vi har satt; att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. 

Vi hoppas att denna rapport, tillsammans med vår årsredovisning, ger en bra bild av vårt företag och vår roll som ansvarfull aktör i samhället.