Grant Thorntons styrelsedatabas

Grant Thornton arbetar aktivt för att få in fler kvinnor i styrelserummet. Som ett led i detta har vi utvecklat Styrelsedatabasen som är ett register för rekrytering av kvinnliga ledamöter. Den som söker kvinnliga ledamöter vänder sig till oss och vi tar fram en eller flera kandidater som matchar den önskade profilen.

Är du kvinna och intresserad av styrelseuppdrag?
För att vara med i Styrelsedatabasen krävs ett medlemskap i Kvinnligt nätverk PLUS. Du blir då inbjuden till 12 nätverksträffar med föreläsningar per år. Träffarna hålls i Stockholm. Agendan för nätverket bestäms till stor del av medlemmarna som bidrar med förslag på ämnen och diskussionspunkter. Som medlem får du även köpa litteratur till reducerat pris. 

Medlemsavgift icke-kund: 1500 kr/år.
Medlemsavgift kund: 990 kr/år.

Om du är på jakt efter kvinnliga ledamöter till styrelsen
Rekrytering från Styrelsedatabasen är kostnadsfritt. Vi tar fram en eller flera kandidater som matchar den önskade profilen. Vi kan också skicka ut den önskade profilen till samtliga medlemmar i databasen.

Är du intresserad av att vara med i Styrelsedatabasen, eller är du i behov av att rekrytera, hör av dig till Jennifer Rosén på tel. 08-407 77 31 eller via e-post jennifer.rosen@se.gt.com.