Årets studie visar att privat vård och omsorg i Sverige fortsätter att återhämta sig efter pandemin, men tillgängligheten fortsätter att utgöra ett betydande problem med ökande vårdköer och låg produktivitet.

Den sjunkande lönsamheten drivs bland annat av en generell återhållsamhet i ersättningar från kommuner och regioner samt att tidigare år har varit positivt påverkade av provtagningar och vaccinationer och en generell återhämtning efter pandemin.

Vårdrapporten 2023

För fjortonde året i rad har vi på Grant Thornton nöjet att presentera en årlig studie av utvecklingen inom den privata vård- och omsorgssektorn i Sverige.

Resultatet är en omfattande branschstudie baserad på både finansiell data, utredningar samt kvalitativa intervjuer, som belyser de utmaningar branschen har idag och framåt. Varje år fördjupar vi oss också inom aktuella områden. Vård- och omsorgsbranschen tillhör en av Grant Thorntons prioriterade branschsatsningar.

Ladda ner rapporten för att ta del av våra frågeställningar, insikter och slutsatser.

Ange kontaktuppgifter och ladda ner

Om undersökningen

Vår studie baseras på finansiell årsredovisningsinformation, publicerade studier, utredningar inom området och vår egen branscherfarenhet från att arbeta med förvärvs- och strategirådgivning inom privat vård och omsorg. Vi har även genomfört samtal med personer som verkar, forskar, analyserar och fattar beslut inom den privata vård- och omsorgssektorn.

Studiens främsta syfte är att regelbundet mäta och redovisa de svenska privata bolagens utveckling inom vård- och omsorgsmarknaden, främst ur ett finansiellt perspektiv. Vi vill även belysa de huvudutmaningar som svensk vård och omsorg står inför och genomföra fördjupningar inom olika områden som är aktuella och viktiga för att klara framtidens vård och omsorg med bibehållen eller ökad kvalitet. 

Webbinarium on demand - Vårdrapporten 2023

Lyssna in på webbinariet Vårdrapporten 2023 där vi presenterar årets branschrapport och analyserar aktuella frågor i vårdbranschen. Under webbinariet djupdyker vi i olika frågor inom ramen för utvecklingen av sektorn, samt de trender vi ser inom vård och omsorg.

Man sköter ekonomihantering via mobiltelefon