Skapa tillväxt och effektivitet med aktivt styrelsearbete

Har du funderat på styrelsearbetet i ditt företag? Kom igång och effektivisera det med hjälp av vår seminarieserie i vår.

Välkommen till en serie kostnadsfria frukostseminarier om styrelsearbete i ägarledda företag. Seminarierna vänder sig till dig med en ledande befattning som vill få igång styrelsearbetet i ditt företag, alternativt vill få ut mer av den befintliga styrelsens arbete. Kanske befinner sig din verksamhet i en utvecklingsfas och växer snabbt, vilket leder till ett ökat behov av stöd i olika frågor? Eller kanske skulle du vilja att din verksamhet utvecklas och växer snabbare och behöver stöd för att få igång processen?

 

Oavsett om du är ägare, styrelseledamot, vd eller har alla dessa roller samtidigt kommer du få många bra tips och råd under seminarierna där vi blandar fakta med case från verkligheten. Dessutom kommer vi vid varje tillfälle ha med externa föreläsare med praktisk erfarenhet av styrelsearbete i ägarledda företag. Ta också chansen att träffa många andra företagare och styrelseledamöter, som du kan utbyta erfarenheter med och samtidigt skapa värdefulla affärskontakter.

 

 Föreläsare under våren (Stockholm)

 • Helena von der Esch, affärsrådgivare, expert familjeföretag, Grant Thornton (samtliga tillfällen)
 • Maths Anväg, affärsrådgivare, expert styrelsefrågor, Grant Thornton (samtliga tillfällen)
 • Marcus Håkansson, affärsrådgivare, expert hållbarhet, Grant Thornton (15 feb)
 • Karin Törnqvist, grundare, ägare och styrelseledamot InterEast AB (1 feb)
 • Catharina Lagrstam, privatinvesterare, styrelseproffs och oberoende rådgivare (1 feb)
 • Agneta Franksson, styrelseordförande , HoofStep (15 feb)
 • Johan Hörnberg, advokat, Wigge & Partners (12 mars)

 

 Föreläsare under våren (Göteborg)

 • Maths Anväg, affärsrådgivare, expert styrelsefrågor, Grant Thornton (samtliga tillfällen)
 • Maria Svantesson, auktoriserad revisor, Grant Thornton (22 jan)
 • Ankie Hvittfeldt, styrelseordförande, Wikström AB (20 feb)
 • Katarina Hallin, advokat, Nordia Law (19 mars)

Varmt välkommen!

Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång? (Göteborg)

Datum: Tisdag 22 januari 2019
Tid: 08.00-10.00. Frukost från kl. 07.30.
Plats: Grant Thornton, Östra Hamngatan 26, Göteborg

Mer info och anmälan

Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång? (Stockholm)

Datum: Fredag 1 februari 2019
Tid: 08.00-10.00. Frukost från kl. 07.30.
Plats: Grant Thornton, Sveavägen 20, Stockholm

Mer info och anmälan

Framgångsrikt styrelsearbete, ordförandens ledarskap samt hållbarhetsarbete (Stockholm) 

Datum: Fredag 15 februari 2019
Tid: 08.00-10.00. Frukost från kl. 07.30.
Plats: Grant Thornton, Sveavägen 20, Stockholm

Mer info och anmälan

Framgångsrikt styrelsearbete, ordförandens ledarskap samt hållbarhetsarbete (Göteborg)

Datum: Onsdag 20 februari 2019
Tid: 08.00-10.00. Frukost från kl. 07.30.
Plats: Grant Thornton, Östra Hamngatan 26, Göteborg

Mer info och anmälan

Styrelsens ansvar och sammanfattning av serien (Stockholm)

Datum: Tisdag 12 mars 2019
Tid: 08.00-10.00. Frukost från kl. 07.30.
Plats: Grant Thornton, Sveavägen 20, Stockholm

Mer info och anmälan

Styrelsens ansvar och sammanfattning av serien (Göteborg)

Datum: Tisdag 19 mars 2019
Tid: 08.00-10.00. Frukost från kl. 07.30.
Plats: Grant Thornton, Östra Hamngatan 26, Göteborg

Mer info och anmälan