Att lyckas som vd i ägarledda företag

Välkommen till en serie kostnadsfria frukostseminarier om hur man lyckas som vd i ägarledda företag

Seminarierna vänder sig till dig som är vd eller har ambitionen att bli vd i ett ägarlett företag. Innehållet i seminarierna vänder sig även till dig som är styrelseordförande eller operativ ägare och som därigenom har en nära samverkan med företagets vd.

 

Ägarledda företag är speciella just för att ägarna är aktiva i den dagliga verksamheten. I takt med att företaget växer och utvecklas ökar kraven på ett mer strukturerat ledarskap. Då är det vanligt att ägarna bestämmer sig för att rekrytera en extern vd, som på heltid kan ägna sig åt att leda verksamheten.

 

Den förändring som detta innebär underskattas ofta både av ägarna och av den nya vd:n. Båda parterna står inför för dem nya uppgifter – att rekrytera en extern vd respektive att vara den första externa vd:n i ett ägarlett företag. Att definiera rollerna och fördela ansvaret mellan den operativa ledningen, styrelsen och ägarna samt att tydliggöra förväntningarna på varandra är några viktiga frågor att lösa.

 

Ett sätt att förbereda sig är att ta del av andras erfarenheter och därmed öka medvetenheten om de utmaningar som väntar. Ett framgångsrikt vd-arbete kan endast uppnås när ägare, styrelse och vd har en väl fungerande samverkan och att en tydlig ansvarsfördelning finns mellan dessa olika roller. Detta är utgångspunkten för denna seminarieserie.

 

Oavsett om du är ägare, styrelseledamot eller vd kommer du att få många bra tips och råd under seminarierna. Dessutom får du chansen att utbyta erfarenheter med andra deltagare och samtidigt skapa värdefulla affärskontakter.

 

Föreläsare under våren

  • Hans Ahlstrand, affärsrådgivare på Grant Thornton med förflutet som vd i över 15 år (samtliga tillfällen)
  • Mattias Nordin, affärsrådgivare på Grant Thornton (6 feb)
  • Agneta Olsson, författare till boken: Extern VD – så lyckas du! (24 jan)
  • Åsa Sånemyr, Vd på Hope Stockholm AB (19 mars)
  • Niklas Harging, Vd på Xtractor (19 mars)
  • Johan Hörnberg, advokat, Wigge & Partners (7 mars)

Vilka är framgångsfaktorerna för att lyckas som vd i ägarledda företag?

Datum: Torsdag den 24 januari 2019
Tid: 08.00-09.30. Frukost från kl. 07.30.
Plats: Grant Thornton, Sveavägen 20, Stockholm

Mer info och anmälan

Hur ser en bra vd-agenda ut i ett ägarlett företag?

Datum: Onsdag den 6 februari 2019
Tid: 08.00-09.30. Frukost från kl. 07.30.
Plats: Grant Thornton, Sveavägen 20, Stockholm

Mer info och anmälan

Vilket ansvar har en vd?

Datum: Torsdag den 7 mars 2019
Tid: 08.00-09.30. Frukost från kl. 07.30.
Plats: Grant Thornton, Sveavägen 20, Stockholm

Mer info och anmälan

Erfarenheter från vd-arbete i ägarledda företag

Datum: Tisdag den 19 mars 2019
Tid: 08.00-09.30. Frukost från kl. 07.30.
Plats: Grant Thornton, Sveavägen 20, Stockholm

Mer info och anmälan