Om hållbarhetsnätverket

Grant Thorntons hållbarhetsnätverk finns för att skapa fördjupning inom integrerat hållbarhetsarbete. Syftet med nätverket är att dela kunskap och utmaningar från olika verksamheter och göra det lättare att bidra till förändring och affärsnytta med hållbarhetsarbetet. Nätverket är tänkt för personer som arbetar med hållbarhet på företag och organisationer eller ska börja arbeta med frågorna och vill lära sig mer.

Workshops och nätverk för hållbarhetsarbete

Hållbarhetsnätverket träffas fyra gånger per år, varje tillfälle är fristående och ger deltagarna insikter både från Grant Thorntons rådgivare och externa talare. Träffarna innehåller också workshops och ger möjlighet att bygga nätverk. Deltagarna kan anmälas sig separat och behöver inte binda upp sig för samtliga träffar. Dessutom är träffarna kostnadsfria.

Säsongens nätverksträffar

 • Säsongens nätverksträffar

  "Vad kan impactbolagen lära av storbolagen - och tvärtom?"

  Den 14 september fokuserar vi på utbytet mellan impactbolag - företag vars hela affärsidé syftar till att bidra till att lösa någon av våra globala hållbarhetsutmaningar - och lite större företag där hållbarhet är en viktig del av företagandet. Hur kan företagen dra nytta av varandra på allra bästa sätt, vad får samspelet att fungera och vilka goda exempel finns?

  Läs mer och anmäl dig

 • Säsongens nätverksträffar

  "Vad kan impactbolagen lära av storbolagen - och tvärtom?"

  Den 14 september fokuserar vi på utbytet mellan impactbolag - företag vars hela affärsidé syftar till att bidra till att lösa någon av våra globala hållbarhetsutmaningar - och lite större företag där hållbarhet är en viktig del av företagandet. Hur kan företagen dra nytta av varandra på allra bästa sätt, vad får samspelet att fungera och vilka goda exempel finns?

  Läs mer och anmäl dig