Grant Thornton Scale-Up-Program

Har du ett bolag med ambitionen att växa men står och stampar på samma nivå?

Har du målet att dubbla din omsättning men vet inte hur du ska ta dig dit? Vill du öka försäljningen och din lönsamhet? Planerar du en framtida försäljning och är i behov av en ”hälsocheck" av bolaget? Oavsett vilken utmaning du står inför brinner vi för att hjälpa dig och ditt företag att växa och utvecklas. Med vår strategiska rådgivning skapar vi hållbar tillväxt genom aktivt ägarskap, affärsdriven styrning och effektiv ledning.

Grant Thorntons Scale-Up-Program är en abonnemangstjänst där våra certifierade affärsrådgivare bidrar med insikter, mönster och processledning – allt med fokus på att ta din verksamhet till nästa nivå. Vid varje möte går vi tillsammans igenom bolagets nuläge och utveckling, gör analyser och identifierar de aktiviteter och processer som behövs för att realisera bolagets tillväxtmål. Genom Scale-Up-Programmet vill vi säkerställa att bolaget styrs på ett effektivt sätt på alla nivåer: på ägar-, styrelse- och ledningsnivå.

Vår affärsrådgivning fokuserar på att stötta dig och ditt företag med:

  • Aktivt ägarskap och ägarfrågor
  • Styrelsearbete och styrelseutveckling
  • Företagsanalys och verksamhetsutveckling
  • Hållbarhetsstrategi, rapportering, kommunikation och styrning
  • Ägarförändringar och värderingsfrågor
  • Risk- och krishantering

Genom regelbundna möten med certifierade affärsrådgivare får du en effektiv coachingsplattform där du växer i förmåga och skicklighet, steg för steg, i takt med din långsiktiga plan.

Vilken nivå passar dig?

Grant Thorntons Scale-Up-Program finns i tre nivåer. Gemensamt för de olika nivåerna är att du träffar våra certifierade affärsrådgivare som hjälper dig identifiera, analysera och planera de aktiviteter och processer som är nödvändiga för att skala upp din verksamhet.

Nivå 1

Rådgivning 2 timmar vid 2 tillfällen per år (12 000 kr/år).

Under våra träffar fokuserar vi på din verksamhets nuläge, framtid och nästa steg. Vi identifierar vad som behövs för att ta verksamheten till nästa nivå.

Nuläge
Vi går igenom företagets nuläge och utveckling, analyserar styrkor och svagheter i relation till branschen och konkurrenterna.

Framtid
Var är vi – vart vill vi? Vilka utmaningar ser vi? Vi jobbar med nuläget och önskat framtida läge för att skapa oss en målbild.

Nästa steg
Realisera dina strategier för att nå dina mål! Vi hjälper dig planera, prioritera och utföra dina affärsstrategier på ett effektivt sätt.

Nivå 2

Rådgivning 2 timmar vid 4 tillfällen per år (20 000 kr/år).

Under våra träffar fokuserar vi på din verksamhets nuläge, framtid och nästa steg. Vi identifierar vad som behövs för att ta verksamheten till nästa nivå.

Nuläge
Vi går igenom företagets nuläge och utveckling, analyserar styrkor och svagheter i relation till branschen och konkurrenterna.

Framtid
Var är vi – vart vill vi? Vilka utmaningar ser vi? Vi jobbar med nuläget och önskat framtida läge för att skapa oss en målbild.

Nästa steg
Realisera dina strategier för att nå dina mål! Vi hjälper dig planera, prioritera och utföra dina affärsstrategier på ett effektivt sätt.

Nivå 3

Helhetskoncept med anpassad rådgivning efter behov (25 000 kr/månad).

Nivå 3 innebär en helhetslösning där vi genomlyser hela bolaget för att identifiera och utföra de åtgärder som är nödvändiga för att skala upp din verksamhet och nå dina mål. Det kan exempelvis handla om att dubbla omsättningen på 5 års sikt, öka lönsamheten eller planera för framtida försäljning. Oavsett målsättning är förutsättningen för tillväxt och ett långsiktigt företagande att bolaget finner sin struktur och sina processer på alla nivåer – på ägar-, styrelse- och ledningsnivån.

Boka en fri nulägeskoll

”Drömmen om att kunna göra skillnad”

Så hjälper vi eldsjälar att förverkliga sina drömmar

5 tips för ett mer effektivt entreprenörsliv

Säkra dina mål och strategier under tillväxten

Så fick Grant Thornton anrikt företag att växa

Strategisk rådgivning som gav tillväxt