Deklaration

Tips inför årets deklaration

Att upprätta en deklaration är inte alltid helt enkelt. Inför årets deklaration har vi samlat viktiga saker att tänka på, nyheter att ha koll på och allmänna tips som underlättar arbetet. Om du behöver hjälp är du välkommen att kontakta oss.

Moms för enskilda näringsidkare

Du som är enskild näringsidkare, med en skattepliktig omsättning som inte överstiger en miljon kronor, ska som utgångspunkt redovisa momsen en gång per år i en momsdeklaration. Om omsättningen överstiger en miljon kronor ska momsen istället redovisas kvartalsvis.

Läs hela tipset

Äger du/ditt bolag en näringsfastighet?

Som ägare av en näringsfastighet finns det mycket att tänka på i samband med att deklarationen upprättas. Fastigheter ingår inom det så kallade frikopplade området. Det innebär att det finns särskilda skatteregler som reglerar bl.a. rätten till avdrag för reparationer, underhåll och värdeminskning.

Läs hela tipset

Schablonintäkter i deklarationen

Om du har fondandelar, ett investeringssparkonto eller bostadsuppskov beskattas du för en schablonintäkt, som normalt är förtryckt i din deklarationsblankett. Fondandelar och investerings-
sparkonto beräknas av din bank eller ditt fondbolag och bostadsuppskov beräknas av Skatteverket.

Läs hela tipset

Utländsk pensionsförsäkring eller kapitalförsäkring

Om du har en utländsk pensionsförsäkring eller kapitalförsäkring ska du normalt själv betala avkastningsskatt i Sverige. För utländsk pensionsförsäkring är skatten 15 procent av skatteunderlaget och för utländska kapitalförsäkringar 30 procent av skatteunderlaget.

Läs hela tipset

Nya regler för uppskov vid försäljning av privatbostad

Har du sålt din bostad efter den 21 juni 2016 kan du få uppskov med att betala skatten på hela vinsten. För bostadsförsäljningar som gjorts innan den 21 juni 2016 får du uppskov med beskattningen på en vinst upp till 1 450 000 kr.

Läs hela tipset

Ägare i ett fåmansföretag? Se över din skattesituation

Deklarationstider är ett bra tillfälle för dig som fåmansföretagare att se över din skattesituation. Har du gjort en utdelning eller sålt aktierna och gjort en kapitalvinst under 2016? Då måste du i årets deklaration antingen lämna in blankett K10 eller K12, beroende på om dina aktier är kvalificerade eller icke kvalificerade.

Läs hela tipset

Undvik upptaxering och skattetillägg vid skattemässiga underskott

Om ditt bolag har ett skattemässigt underskott finns det ingen tidpunkt som detta senast måste vara utnyttjat. Däremot finns det spärrar för att begränsa handel med bolag vars enda värde är det skattemässiga underskottet, spärrar som påverkar möjligheten att utnyttja föregående års underskott vid en ägarförändring.

Läs hela tipset

Lämna övrig upplysning - minska risken för skattetillägg

En deklaration består som huvudregel bara av siffror, där Skatteverket ofta inte har någon möjlighet att veta vad som döljer sig bakom siffrorna. Om Skatteverket i efterhand granskar en lämnad deklaration och menar att något är fel kommer de i många fall att debitera ett så kallat skattetillägg.

Läs hela tipset

Redovisning enligt K2 och K3 – minimera justeringar av deklarationen

Oavsett om bolaget redovisar enligt K2 eller K3 finns det en del saker att tänka vid redovisningen för att minimera justeringar i deklarationen.

Läs hela tipset