Nominera till ”Årets innovatör” 2017

Behovet av innovation i vårdsektorn är stort! Detta för att kunna öka kvalitén och samtidigt hantera allt fler utmaningar i form av ett ökat demografiskt tryck, politisk osäkerhet och effektivitetsproblem.

Innovation i betydelsen förnyelse begränsas inte till utveckling eller tillämpning av ny teknik utan handlar särskilt i vårdsektorn även om nya organisationsformer, arbetsformer, affärsmodeller, metoder och erbjudanden som medför ökad nytta för alla vårdsektorns intressenter.

För andra året i rad vill Grant Thorntons branschgrupp för Vård och omsorg därför uppmärksamma innovationer, nytänkande och entreprenörskap i den privata vård- och omsorgssektorn. Vi delar därför ut priset ”Årets innovatör”. Priset ska ges till ett företag eller en organisation som under året bedöms ha skapat en verksamhet, tjänst eller lösning som gett upphov till nytänkande och innovationskraft genom att utmana ett traditionellt arbetssätt.

Nu har du möjlighet att nominera det företag eller den organisation som du tycker förtjänar att vinna innovationspriset 2017.  Vinnaren presenteras den 22 november på Grant Thorntons vårdseminarium i Stockholm. Anmäl dig till seminariet här!

* Obligatoriska fält