Hållbart företagande

För dig som är arbetar strategiskt med utveckling och rapportering av hållbarhet

Nätverket syftar till att skapa fördjupning inom integrerat hållbarhetsarbete. Under fyra tillfällen 2018/2019 bjuder vi in till nätverksträff hos oss på Sveavägen 20, Stockholm. Vi delar kunskap, utmaningar från olika verksamheter och vad som behövs för att lyckas att bidra till förändring och affärsnytta. Vi hämtar inspiration från ramverket Integrated Reporting (IR). Olika experter delar med sig av sin erfarenhet kring aktuella ämnen som driver ett hållbart företagande i ditt bolag. Samtidigt får du chansen att diskutera möjligheter och utmaningar.
Under träffarna genomför vi workshops i mindre grupper utifrån en beprövad struktur där alla får möjlighet att lyfta sina utmaningar.

Vi bjuder vi på lunch och du får möjlighet att prata vidare med de andra deltagarna samt våra experter i anslutning till nätverket.

För att skapa så bra diskussioner som möjligt begränsar vi antalet deltagare till per tillfälle. Du är välkommen att delta på alla tillfällen, men kan även välja att delta vid ett eller två tillfällen. Vårens nätverksträffar kommuniceras i november.

Du kan också delta i vår nätverksgrupp på LinkedIn.

Varmt välkommen!