Tips och råd

Tips och råd för bättre ägarstyrning i ägarledda företag

Uthållig utveckling och tillväxt innebär många utmaningar att hantera för dig som ägare. En av de största är att gå från ett ägarlett till ett ägarstyrt företag.

Det innebär att ta in externa personer i styrelse och ledning och därmed växla upp från ett renodlat operativt ledarskap till ett ökat fokus på strategiska ägarfrågor. Att möta och hantera denna utmaning är en av nycklarna för framgångsrikt företagande. Här får du tips och råd som hjälper dig på vägen!