Tips och råd

Tio tips till extern vd i ett ägarlett företag

Som revisorer och rådgivare har vi sett många exempel på misslyckande rekryteringar av externa vd till ägarledda företag. Orsakerna till att det inte alltid fungerar är säkerligen många.

Ägarna har ingen tidigare erfarenhet från en rekryteringsprocess av en vd, och den person som rekryteras kanske inte heller har erfarenheter av att vara den första externa ledaren i ett ägarlett företag. Detta leder till att de svårigheter som är förknippade med att vara extern vd i ett ägarlett företag underskattas.

Tio tips till extern vd i ett ägarlett företag:

  1. Försäkra dig om att ägarna har en gemensam syn på företagets långsiktiga utveckling – och att du själv ställer upp på den!
  2. Se till att du har ett tydligt, skriftligt vd-uppdrag – redan innan du skriver under kontraktet!
  3. Ett aktivt styrelsearbete – helst med en extern ordförande – bör vara ett krav från din sida.
  4. Säkerställ att avgående vd:s nya roll är tydligt skild från din roll som vd.
  5. Informera ägarna löpande om bolagets utveckling. Du tar hand om deras "baby" –självklart vill de veta hur det går.
  6. Förbered dig på att du blir hårt granskad i ett ägarlett företag. Både från ägare och personal.
  7. Lär känna och respektera företagskulturen. Den påverkar alla delar av företaget – också ditt ledarskap.
  8. Skapa förtroende för dig som person innan du börjar göra för mycket förändringar. Visa uppskattning för det som gjorts bra innan du kom! Bekräfta personalen!
  9. Skapa eget nätverk och se till att du har en erfaren mentor utan bindningar till företaget.
  10. Se till att ha en närmaste medarbetare som du kan lita på i alla väder.


>> Läs även tio tips till ägare vid rekrytering av extern vd här

>> Anmäl dig till seminariet "Extern vd - så lyckas du!" den 15 mars i Stockholm