Tips och råd

Tio tips till ägare vid rekrytering av extern vd

Som revisorer och rådgivare har vi sett många exempel på misslyckande rekryteringar av externa vd till ägarledda företag. Orsakerna till att det inte alltid fungerar är säkerligen många.

Ägarna har ingen tidigare erfarenhet från en rekryteringsprocess av en vd, och den person som rekryteras kanske inte heller har erfarenheter av att vara den första externa ledaren i ett ägarlett företag. Detta leder till att de svårigheter som är förknippade med att vara extern vd i ett ägarlett företag underskattas. 

Tio tips till ägare vid rekrytering av extern vd:

  1. Ta seriöst på din ägarroll. Upprätta en ägarstrategi som ger förutsättningar för styrelse och extern vd.
  2. Tydliggör vd-uppdraget! Vad skall den externa vd:n åstadkomma med ditt företag?
  3. Aktivera styrelsearbetet. En extern ordförande är en stor fördel.
  4. Vilken blir din nya roll efter vd-skiftet. Se till att den nya rollen är tydligt skild från vd-rollen.
  5. Förbered dig själv på den känslomässiga utmaning det är att lämna vd-rollen. Är du beredd på de förändringar det innebär avgå som vd?
  6. Var medveten om att ledarskapet och företaget förändras med en extern vd. Den nya vd:n är inte – och ska inte vara – en kopia av dig själv.
  7. Markera tydligt att vd-skiftet har skett genom ett konsekvent agerande. Hänvisa personal, kunder och leverantörer till den nya vd:n.
  8. Personalens lojalitet ligger starkt hos dig som ägare. Var uppmärksam så att du inte undergräver vd:n auktoritet. Allt du gör och säger kommunicerar!
  9. Ventilera aldrig eventuella synpunkter på den externa vd:n med personalen. Är du oense med vd – ta alltid diskussionen bakom stängda dörrar.
  10. Stå bakom din vd så länge han eller hon är anställd för att driva ditt företag.

 
>>  Läs även tio tips till extern vd i ett ägarlett företag här

>> Anmäl dig till seminariet "Extern vd - så lyckas du!" den 15 mars i Stockholm