Skattenyhet

Fastighetsutredningens skatteförslag går ut på remiss

Andreas Adolphsson Andreas Adolphsson

Regeringen har nu skickat förslaget om nya regler för fastighetsbeskattning på remiss till 67 instanser. Remisstiden går ut den 14 augusti 2017. Därefter vet vi mer om hur förslaget tas vidare. Håll dig uppdaterad om hur lagförslaget kan påverka dig och ditt företag genom våra seminarier som hålls på flera orter under april och maj.

Här kommenterar Grant Thorntons skatterådgivare Andreas Adolphsson Fastighetsutredningens förslag till ändrade skatteregler