Skattenyhet

Videobloggare beskattas för donationer

Gunnar Billhage Gunnar Billhage

Donationer till videobloggare och spelstreamare, på till exempel YouTube, ska beskattas. Det har Skatterättsnämnden (SRN) beslutat i ett förhandsbesked.

På internet finns en stor mängd videobloggar, poddar, nyhetsbrev och liknande som man ofta kan ta del av gratis. Det kostar med andra ord inte något att se till exempel en video men man kan som tittare visa sin uppskattning genom att ge en donation.

I det aktuella fallet tillhandahöll en videobloggare genom sitt bolag olika videoklipp med kommentarer till dataspel på en hemsida. De som tittade på videoklippen hade möjlighet att göra en donation som gick till ett konto ägt av privatpersonen.

Gåvor, som sker frivilligt och där det finns gåvoavsikt, är skattefria.

SRN menade att donationerna inte var skattefria gåvor. Donationerna ska istället beskattas av privatpersonens bolag.

Förhandsbeskedet från SRN har inte överklagats och det finns därmed inget slutligt avgörande från Högsta Förvaltningsdomstolen som klargör vad som gäller.

Finansiering av olika projekt på internet sker allt oftare på ett sätt som bryter mot den "vanliga" ekonomin och det gäller då att även tänka på skatteeffekterna.

Har du frågor kring hur donationer ska beskattas är du välkommen att kontakta en av våra skattekonsulter.

Skatterättsnämndens förhandsbesked 2016-06-29 (dnr 85-15/D)