Skattenyhet

Vårbudgeten 2016: Ökade skatteintäkter väntas

David Sveger David Sveger

Den 13 april presenterade Magdalena Andersson vårbudgeten för 2016. Prognosen är att skatteintäkterna ökar. Samtidigt föreslås få ändringar på skatteområdet.

Skatteintäkterna väntas öka med 6 % år 2016. Detta är en högre ökningstakt än genomsnittet för de senaste tio åren. Intäkterna från skatt på arbete ökar mest, detta till följd av att arbetsmarknaden förbättras. Detta resulterar i att lönesumman (dvs. utbetalda löner) växer, vilket i sin tur gynnar hushållens konsumtion. Även under kommande år förväntas skatteintäkterna fortsätta att öka.

Vårbudgeten innehåller dock få ändringar på skatteområdet. RUT-avdraget utvidgas till att omfatta trädgårdstjänster, flyttjänster och IT-tjänster. Därutöver sänks skatten på vissa biodrivmedel. Ändringarna föreslås träda ikraft redan 1 augusti 2016.

Sammantaget väntas det utvidgade RUT-avdraget och sänkningen av skatten på biodrivmedel kosta staten 0,5 miljarder kronor år 2016.

Fler ändringar på skatteområdet kan dock väntas under året. En större översyn av bolagsbeskattningen har aviserats med effekt 1 januari 2017. Därutöver förväntas utredningen som ser över beskattningen av ägare i fåmansbolag lämna sitt betänkande i höst.

Grant Thornton fortsätter följa utvecklingen och rapportera om ändringar på skatteområdet.

Har du några frågor om vårbudgeten eller pågående utredningar?
Kontakta David Sveger

Läs mer om regeringens pressmeddelande