Skattenyhet

Uthyrning av vårdpersonal är momspliktigt

Lena Westfahl Lena Westfahl

Enligt Skatteverkets ställningstagande kommer uthyrning av vårdpersonal att bli momspliktigt i de allra flesta fall. Skatteverket kommer att börja tillämpa det nya ställningstagandet den 1 juli 2019.

Ställningstagandet kommer med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens dom per den 7 juni 2018 (HFD 2018 ref. 41). Vi har tidigare skrivit om domen här.

Enligt Skatteverket tillhandahålls momsfri vård när säljaren för egen räkning och under eget ansvar utför vård vid en vårdmottagning. Sjukhus, tandvårdsmottagning, vårdcentral eller en enskild läkares mottagning är exempel på vårdmottagningar dit patienter kan söka sig eller blivit remitterade för vård. Den part som driver vårdmottagningen är den som anses sälja den momsfria vårdtjänsten till patienten och som är patientens motpart. Den som hyr ut vårdpersonalen anses inte vara patientens motpart, enligt Skatteverket.

Uthyrning av vårdpersonal, även sådan med specialistkompetens, är momspliktig eftersom uthyrningen inte är en undantagen vårdtjänst. Detta gäller även om den uthyrda personalen ska utföra vårdtjänster hos köparen. I de fall då köparen är den som ansvarar för arbetsledningen, bestämmer vilka arbetsmetoder som ska användas samt definierar arbetsuppgifterna och säljaren endast ställer arbetskraft till förfogande, anses det vara fråga om momspliktig personaluthyrning och inte om momsfri vård. Uthyraren behöver inte vara ett bemanningsföretag för att tjänsten ska bli momspliktig, utan momsplikten kan gälla alla som hyr ut vårdpersonal.

Vissa uthyrningstjänster kan vara momsfria om de anses ha nära anknytning till vård. För uthyrning av personal ska anses ha nära anknytning till vård krävs att följande tre kriterier är uppfyllda:

  • Både den som hyr ut och den som köper in personal ska driva vårdmottagningar som huvudsakligen (mer än 75 %) tillhandahåller sjuk- eller tandvård.
  • Tjänsten som vårdpersonalen utför ska vara absolut nödvändig för den undantagna vårdtjänsten.
  • Syftet med tjänsten får inte vara att, i direkt konkurrens med kommersiella företag, som är skyldiga att betala moms, vinna ytterligare intäkter (vid uthyrning av personal görs detta som regel i konkurrens med kommersiella företag som får betala moms).

Vår kommentar
Vi ser framför oss att den förändrade momshanteringen inom vårdsektorn kommer att få stor påverkan i såväl offentlig som privat vård. Skatteverket gör en strikt tolkning av vem som är vårdgivare i och med kopplingarna till den som driver vårdmottagningen och vem som är patientens motpart. Det finns även ett antal frågetecken kring Skatteverkets uppfattning om tillämpningen av begreppet tjänster med nära anknytning till sjukvård eller tandvård.

Med den variation på vårdkedjor och även det faktum att en patient kan uppfatta att vården utförs av olika specialister som alla är vårdgivare, så har Skatteverket gjort en enkel tolkning av vårdbegreppet, enligt vår uppfattning. Mot bakgrund av en omställningstid som löper ut den 1 juli 2019 är det nu hög tid att se över den egna situationen, oavsett om man är säljare eller köpare av vårdtjänster.

Välkommen att kontakta våra experter för vidare diskussion om moms på vårdtjänster.