Skattenyhet

Uthyrning av läkare är momspliktigt

Annika Nordqvist Annika Nordqvist

Skatterättsnämnden har beslutat att uthyrning av läkare inte ska omfattas av momsundantaget 4§ och 5§ i mervärdesskattelagen (ML). Förhandsbeskedet har överklagats och ska prövas av Högsta förvaltningsdomstolen.

Förhandsbeskedet gäller ett bemanningsföretag som hyr ut samt rekryterar läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal.
I normalfallet är sjukvårdstjänster undantagna från moms, vilket framgår av mervärdesskattelagen samt mervärdesskattedirektivet, där även nära anknutna transaktioner till sjukhusvård och sjukvård omfattas av undantaget.

Även om skatterättsnämnden ansåg att utförda läkartjänster skulle kunna kategoriseras som sjukvård undantagen från moms (enligt kapitel 3 i ML), ansåg nämnden att bolagets uthyrning av läkare måste betraktas som momspliktig personaluthyrning.

Förhandsbeskedet ska prövas av Högsta förvaltningsdomstolen. Redan nu vet vi att domen skulle innebära väsentliga nackdelar för de privata vårdinrättningar som hyr in läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal eftersom dessa tjänster blir momspliktiga. Beslutet drabbar vårdinrättningarna, som helt eller delvis saknar avdragsrätt för den debiterade momsen.