Skattenyhet

Sök återbetalning av utländsk moms senast den 30 september

Martin Jacobsson Martin Jacobsson

Du som har gjort inköp utomlands för din svenska verksamhet har möjlighet att återfå momsen för dessa inköp. Det gäller till exempel för moms på utgifter i samband med utländska affärsresor.  

Sista ansökningsdag för återbetalning av moms från annat EU-land är den 30 september 2016 för inköp under kalanderåret 2015. Det är därför hög tid att agera för dig som vill återfå utländsk moms avseende 2015.

Ansökan om återbetalning sker genom Skatteverkets elektroniska tjänst ”Momsåterbetalning inom EU”. Det är inte möjligt att yrka avdrag för utländsk moms i den svenska momsdeklarationen.

Du som vill använda e-tjänsten måste sända in en anmälan till Skatteverket. Företag ska registrera en fysisk person som användare, en person som måste ha ett svenskt personnummer samt e-legitimation.

Minsta belopp för återbetalning av moms är 400 Euro (eller motsvarande i det andra landet valuta) om ansökningsperioden är minst tre kalendermånader men mindre än tolv kalendermånader. För ett kalenderår är minimibeloppet 50 Euro (eller motsvarande i det andra landets valuta).

Kontakta Silje Leksell eller Martin Jacobsson för mer information eller hjälp med återbetalningen.