Skattenyhet

Snart kommer 3:12-utredningens förslag

Catrin Åkerlund Catrin Åkerlund

Senast den 1 november ska utredningen som ser över de så kallade 3:12-reglerna lämna sitt förslag till nya regler för delägare i fåmansföretag. Undrar du också hur de nya reglerna kan komma att påverka just dig? Vi vet i dagsläget inte hur förslaget till de nya reglerna kommer att se ut. Vi vet dock, som vi har skrivit tidigare, att förslaget ska innebära ökade skatteintäkter från delägarna i fåmansföretag.

I dagarna hålls slutsammanträde för utredningen. Senast den 1 november vet vi hur förändringarna kommer att se ut. Sedan får vi se vad som händer med förslaget, vilket inte är helt klart med anledning av den parlamentariska situation vi har i Sverige samt riksdagsvalet 2018.


Så fort utredningen har lämnat sitt betänkande kommer vi att informera och kommentera här samt hålla seminarium runt om i landet, så håll dig uppdaterad!