Skattenyhet

Små företag kan bli momsbefriade

Regeringen väntas föreslå att företag med väldigt liten omsättning ska momsbefrias. Omsättningsgränsen ska vara 30 000 kr per år.

I dagsläget måste i princip alla som bedriver ekonomisk verksamhet momsregistrera sig från sin allra första försäljning. Regeringen kommer nu att föreslå en omsättningsgräns på 30 000 kr för att minska den administrativa bördan för företag med en liten verksamhet.

I praktiken betyder detta att företag med mindre än 30 000 kr i omsättning på ett år inte behöver momsregistrera sig, inte fakturera och betala moms och inte heller lämna några momsdeklarationer. De kommer inte heller ha någon avdragsrätt för ingående moms.

Regeringen menar att de som berörs är exempelvis mikroproducenter av förnybar el, små ideella föreningar, säsongsverksamheter etc.

Det kommer dock att finnas möjlighet att frivilligt bli momspliktig under vissa förutsättningar, även om omsättningen inte överstiger 30 000 kr.

Kommentar
-En omsättningsgräns för små företag är ett välkommet förslag från regeringen, då många mindre aktörer slipper en betungande administrativ börda. Inte minst för ideella föreningar kan detta bli en lättnad, säger Annika Nordqvist, momsexpert på Grant Thornton.

Svenskt Näringsliv föreslog i utredningen en högre omsättningsgräns på 100 000 kr, vilket hade varit bättre. Precis som de menar är en sådan gräns så pass låg att den inte skulle innebära någon allvarligare konkurrenssnedvridningar samtidigt som den är tillräckligt hög för att innebära förenklingar för fler små aktörer.

Regeringens pressmeddelande den 24 mars 2016.