Skattenyhet

Skatteverket vill införa utflyttningsskatt

Personer som flyttar från Sverige ska beskattas som om de sålt sina kapitaltillgångar med anledning av flytten, så kallad exitbeskattning. Vinsten vid en sådan försäljning kommer då att beskattas i Sverige. Detta enligt ett förslag från Skatteverket.

Skatteverkets förslag går ut på att personer som har bott i Sverige fem av de senaste tio åren och har en orealiserad nettovinst på till exempel aktier i fåmansföretag, ska ta upp den till beskattning när de flyttar från Sverige.

Bakgrunden till Skatteverkets förslag är att personer som äger aktier i till exempel fåmansföretag och som flyttar från Sverige många gånger kan tillgodogöra sig värdet i företaget till en lägre skatt jämfört med om personen fortsatt att bo kvar i Sverige. Skatteverket föreslår att bestämmelserna ska börja gälla för personer som flyttar från Sverige från och med den 1 januari 2020.

Skatteverkets förslag innebär att personer som flyttar från Sverige anses ha sålt sina aktier i företag och den vinst som uppkommer vid försäljningen ska beskattas i Sverige. Aktierna i företaget anses med andra ord vara sålda på grund av att personen flyttar från Sverige.

För att förslaget till nya bestämmelser inte ska komma i konflikt med EU-rättsliga bestämmelser om fri rörlighet föreslår Skatteverket att personer som omfattas av förslaget medges anstånd med att betala skatten till dess att aktierna faktiskt säljs.

Finansdepartementet ska nu ta ställning till Skatteverkets förslag och en framtida förändring av nuvarande lagar.

Grant Thorntons skattekonsulter kan hjälpa till att tolka vad förslaget kan innebära för dig. Läs mer om Skatteverkets förslag till nya bestämmelser här.