Skattenyhet

Skatteförändringar i nya budgetpropositionen

Catrin Åkerlund Catrin Åkerlund

Regeringen har idag lämnat budgetpropositionen för 2017.

Ett av regeringens förslag innebär att fler under 2017 ska betala statlig inkomstskatt om 20 %. Alla som tjänar mer än 36 575 kr per månad (438 900 kr/år) kommer framöver att betala statlig inkomstskatt.

För att förenkla för företagarna vill regeringen slopa bestämmelserna om avdragsrätt för representation, som många uppfattat vara onödigt krångliga. På momsområdet föreslås rätten till avdrag för representation begränsas till 300 kr per person och tillfälle.

Regeringen föreslår även att taket för uppskov vid kapitalvinster på privatbostäder (för närvarande 1 450 000 kr) slopas samt att reglerna ska bli mer generösa vid köp av en billigare bostad. Förslaget ska enligt regeringen öka rörligheten på bostadsmarknaden och gäller retroaktivt från och med 21 juni 2016.

Utifrån det låga ränteläget föreslår regeringen två golv för statslåneräntan (0 % och 0,5 %). Detta eftersom en negativ statslåneränta kan få oavsedda effekter.

Regeringen föreslår även att kontrolluppgifter om lön på individnivå ska lämnas varje månad i arbetsgivardeklarationen istället för att kontrolluppgifter om lön lämnas en gång per år som idag. Det nya systemet ska börja gälla från och med 1 januari 2018.

Att det var få förslag på skatteområdet i budgetpropen kan bero på att utredningen om förändrade fåmansföretagarbestämmelser (3:12-bestämmelser) ska lämnas senast den 1 november 2016. Denna utredning förväntas komma med omfattande förslag för fåmansföretag och dess ägare.