Skattenyhet

Regeringen stoppar skattefri fastighetspaketering

Urban Kardvik Urban Kardvik

Redan från idag den 28 oktober stoppas möjligheterna att göra så kallad kattrumpa. Detta efter att regeringen den 27 oktober lämnade en skrivelse om stopplagstiftning till riksdagen. Det innebär att bestämmelserna om beskattning av fastigheter som överlåts till juridiska personer ändras.

Regeringen menar att risken för skattebortfall på grund av kattrumpor är så pass betydande att det kommande förslaget ska börja gälla redan från och med den 28 oktober 2016.

En "kattrumpa" innebär förenklat att en person som äger en näringsfastighet (gåvogivare) kan ge fastigheten till ett aktiebolag (gåvomottagare) som en gåva. Som ersättning får gåvogivaren ett skuldebrev som kan uppgå till betydande belopp. Så länge som skuldebrevet är lägre än fastighetens taxeringsvärde anses överlåtelsen vara en gåva som inte innebär någon inkomstbeskattning. Gåvomottagaren kan betala tillbaka skuldebrevet utan att någon skatt tas ut hos gåvogivaren.

Genom gåvan har fastigheten "paketeras" i ett aktiebolag. Aktiebolaget, som äger fastigheten, kan sedan säljas utan att någon skatt tas ut vid försäljningen.

Skattebortfall är anledningen
Enligt regeringen har Skatteverket beräknat skattebortfallet till 495 miljoner kronor bara under 2011. Det går dock att ifrågasätta den beräkning som Skatteverket gjort. I exemplet i skrivelsen har man inte tagit hänsyn till att mottagaren vid en kattrumpa tar över ett lågt skattemässigt värde. Det innebär att hyresintäkterna beskattas väsentligt högre jämfört med vid en direktförsäljning. Den ökade skatt som den ändrade lagstiftningen innebär, leder till ett ökat avskrivningsunderlag för köparen och därmed lägre skatt på avkastningen av fastigheten.

Regeringen föreslår därför att vid överlåtelse av näringsfastigheter, där ersättningen (skuldebrevet) överstiger det skattemässiga värdet, ska de anses vara avyttringar. Det vill säga att det inte är fråga om en gåva. Att fastigheten anses vara avyttrad innebär att beskattning uppkommer. Detta sätter i princip stopp för möjligheten att göra så kallade kattrumpor.

Regeringens skrivelse