Skattenyhet

Rätt moms på försäljning av idrottstjänster

Annika Nordqvist Annika Nordqvist

Försäljning av idrottstjänster från ett bolag ska beskattas med sex procent moms. Men ett bolag som sålde domartjänster inom ishockey till idrottsorganisationer ska fakturera med 25 procent momsavdrag. Det har Högsta förvaltningsdomstolen fastslagit. Här klargör vi varför och hur det kan påverka ditt bolag eller din förening.

HDF ansåg att domartjänsterna inte i sig kunde anses innebära att "någon bereds... tillfälle att utöva idrottslig verksamhet" som det står i momsslagen. Domartjänsterna kunde därför inte omfattas av den lägre skattesatsen om sex procent, utan skulle beskattas med 25 procent moms.

Domen innebär att det blir dyrare för idrottsorganisationer att köpa in domartjänster från bolag, eftersom en förening normalt inte har någon avdragsrätt för moms. Den svenska momslagen säger samma sak när det gäller undantaget från moms vid tillhandahållande av idrottstjänster från föreningar som när det gäller rätt att fakturera med sex procent moms vid köp av idrottstjänster från bolag.

Vad säger momslagen?
Mot bakgrund av domen uppstår frågan om en förening som säljer en domartjänst till en annan förening måste ta ut moms på den försäljningen. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen är det inte fråga om försäljning av en idrottstjänst i momslagens mening. Därför borde inte heller momslagens undantag för idrottstjänster tillhandahållna från föreningar gälla, dvs. föreningen ska ta moms på domartjänsten.

Men det kan ändå vara så att en förening inte behöver ta moms vid försäljning av domartjänster till andra föreningar. Detta eftersom en sådan tjänst kan falla in under dessa föreningars allmännyttiga ändamål (enligt stadgarna) och därmed vara befriad från inkomstskatt och då också vara momsfri.

Om du företräder en förening som säljer domartjänster uppmanar vi dig att titta närmare på detta för att reda ut vad som är momsfritt respektive när sex eller 25 procent moms gäller. Välkommen att kontakta Grant Thorntons momsexperter så kan de stötta dig.