Skattenyhet

Överlåtelse av aktier till vd och släkt var gåva

Aktier som en vd i ett familjeföretag fått från sina föräldrar var en gåva. Detta har Skatterättsnämnden kommit fram till i ett förhandsbesked nyligen.

Sedan Sverige i slutet av 2004 avskaffade gåvoskatten kan gåvor som huvudregel ges utan att någon skatt tas ut. Ett undantag från denna regel är om en gåva ges till en anställd och man kan anta att syftet med gåvan är att belöna den anställda för en arbetsprestation.

A, som är vd i ett familjebolag, skulle få 10 % av aktierna i bolaget som en gåva från sina föräldrar. A:s två syskon skulle också få 7,5 % vardera av aktierna i bolaget. Gåvorna var ett första steg i ett planerat generationsskifte.

Skatteverket menade att A fått aktierna på grund av sin anställning i bolaget och att han därför skulle beskattas för gåvan. Detta utifrån att A bland annat fått fler aktier än sina syskon.

Skatterättsnämnden gjorde en annan bedömning och menade att gåvan till A var skattefri. Detta eftersom man får anta att A inte fått aktierna som en belöning för sin arbetsprestation.

Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet till Högsta Förvaltningsdomstolen.