Skattenyhet

Oklar skatt när bolag säljer bostadsrätter

Andreas Adolphsson Andreas Adolphsson

Det talas om bostadsbrist i flera regioner i landet och i byggprojekt är skatteeffekter ofta en viktig del av kalkylen. Högsta Förvaltningsdomstolen har nu undanröjt ett förhandsbesked som hade kunnat bringa klarhet i frågan om skatt. Därmed är det fortsatt oklart om bolags försäljning av bostadsrätter kan vara skattefria.

Om byggkalkylerna inte tar hänsyn till skatteeffekterna kan det bli dyrt och sluta med en förslustaffär. Det är därför viktigt att skattreglerna är klara och tydliga.
Bild: Oklar skatt när bolag säljer bostadsrätter
En fråga som inte är klargjord är hur fastighetsbolag ska beskattas för sin försäljning av bostadsrätter till privatpersoner. Försäljning av till exempel andelar i en ekonomisk förening kan vara skattefri. Frågan är om detta även gäller andelar i en bostadsrättsförening, som är en annan typ av ekonomisk förening.

Frågan har varit upp till prövning i ett förhandsbesked hos Högsta förvaltningsdomstolen och många har hoppats få klarhet i frågan. Men något besked har inte kommit. HFD anser att förhandsbesked inte kan lämnas eftersom beskrivningen av omständigheterna i fallet inte varit tillräcklig. Detta innebär att det är fortsatt oklart om försäljning av bostadsrätter är skattefria.

Förhandsbeskedet tar upp ett förfarande där bostäder renoveras i en bostadsrättförening som ägs av ett bolag. Det finns andra alternativa förfaranden som är vanligt förekommande och kan vara förknippade med mindre svårigheter kring beskattningen.

Viktigt i frågan är också att det för närvarande pågår en utredning som ska se över beskattningen av fastighetsbranschen. Utredningen förväntas lämna sitt förslag i mars 2017.

Har du fastighetsrelaterade frågor? Kontakta Andreas Adolphsson.

Läs mer om förhandsbeskedet