Skattenyhet

Nya rapporteringsregler för bolag i multinationell koncern

Per Hedrén Per Hedrén

Från och med 2017 ska alla multinationella koncerner med en omsättning över sju miljarder kronor årligen lämna en så kallad land-för-land-rapport i något av de länder där de har verksamhet. Om ditt svenska bolag ingår i en sådan koncern ska du från och med i år skicka in en underrättelse om var land-för-land-rapporten upprättas till Skatteverket en gång per år.

Om det räkenskapsår som ska rapporteras har påbörjats efter den 31 december 2015 och avslutats före den 1 april 2017 ska underrättelsen komma in till Skatteverket senast den 30 april 2017.

Det finns fortfarande inget angivet format för underrättelsen och det kan även bli så att den svenska lokala enheten måste upprätta en land-för-land-rapport. Underrättelsen ska skickas in per post till Skatteverket eftersom det för tillfället inte finns någon webbtjänst.  

Eftersom detta är nya regler för i år kan det finnas många frågetecken. Grant Thorntons skatterådgivare kan stötta dig i arbetet med din land-för-land-rapportering. Kontakta ditt så hjälper vi dig.