Skattenyhet

Nya momsregler för vouchrar

Karolina Andersson Karolina Andersson

Den 1 januari 2019 börjar de nya momsreglerna för vouchrar att gälla. Reglerna innebär bland annat att definitioner införs för vouchrar. Uppdelningen i olika vouchertyper leder till att beskattningstidpunkten kan variera beroende på typ av voucher. Lagändringen kan medföra ett ökat fokus på området från Skatteverket och det är därför hög tid för företag att se över hanteringen av rabattsystem och vouchers.

Om reglerna
Enligt reglerna definieras en voucher som ett instrument som det finns skyldighet att godta som ersättning för omsättning av varor eller tjänster. Det finns både enfunktions- och flerfunktionsvouchrar. För att kvalificera som en enfunktionsvoucher ska omsättningslandet för de varor eller tjänster som vouchern avser och den moms som ska betalas för dessa varor och tjänster vara kända när vouchern ställs ut. Om en voucher inte uppfyller dessa krav utgör den istället en flerfunktionsvoucher.

Vid försäljning av en enfunktionsvoucher ska utgående skatt redovisas i den redovisningsperiod som vouchern är utställd i eller vid betalning om betalning skett innan överlämnandet av vouchern. Vid försäljning av enfunktionsvouchers i flera led ska moms debiteras i varje led.

För flerfunktionsvouchers redovisas utgående skatt först när den faktiska leveransen av varor eller tillhandahållande av tjänster sker i utbyte mot en flerfunktionsvoucher. Moms ska inte tas ut vid försäljning av vouchern. Vid försäljning debiteras däremot moms på andra eventuella tjänster som förmedlare av flerfunktionsvouchern kan anses sälja (t.ex. på förmedlingsprovision).

De nya reglerna tillämpas på vouchrar som ställs ut efter den 1 januari 2019.

Vår kommentar
Regeländringarna berör företag i olika branscher t.ex. företag som erbjuder upplevelser hos olika leverantörer och företag i detaljhandeln. Regeländringen innebär ett ökat fokus på detta momsområde, vilket innebär att Skatteverket kan utöka granskningen av hantering av vouchers, rabatt- och lojalitetssystem. Berörda företag bör därför se över denna momshantering. Har du frågor om hur lagändringen påverkar din verksamhet och vilka åtgärder som bör vidtas är du välkommen att kontakta våra momsexperter.

I februari 2019 kommer vi att hålla ett frukostseminarium, där du har möjlighet att fördjupa dig i vilka risker och möjligheter som följer med denna regeländring. Håll utkik för mer infomation på vår seminariesida.