Skattenyhet

Ny praxis underlättar ägarförändring av underskottsbolag

Urban Kardvik

Vid ett andelsbyte ska marknadsvärdet på aktierna ses som utgift för förvärvet. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fast i en dom. Det gör det enklare att omstrukturera ett bolag som har skattemässiga underskott, utan att dessa går förlorade.

Om ett aktiebolag har underskott från tidigare år, finns regler som försvårar ägarförändringar. Om någon köper mer än hälften av aktierna i bolaget, ska underskottet reduceras. Underskottet får inte vara större än dubbla kostnaden för den nya köparen. Kostnaden ska dessutom minskas med de tillskott som getts till bolaget, ägarförändringsåret och de två föregående beskattningsåren.

I många fall är det bättre att äga ett verksamt bolag indirekt via ett moderbolag. Om det verksamma bolaget har underskott kan det vara svårt att sälja aktierna till ett nytt moderbolag på grund av att underskottet reduceras.

Exempel
En person äger alla aktier i ett bolag, Verksamhetsbolaget, och byter dessa mot aktier i ett nytt bolag, Moderbolaget. Personen äger då aktierna i Verksamhetsbolaget indirekt genom Moderbolaget. Om Verksamhetsbolaget har underskott har Skatteverket haft uppfattningen att i princip hela underskottet går förlorat. Moderbolaget har ingen utgift för att köpa Verksamhetsbolaget utan betalar genom att ge ut aktier.

Enligt HFD ska moderbolagets kostnad för aktierna anses vara marknadsvärdet på det verksamma bolaget. Det gör att kostnaden blir hög och det innebär att underskottet i många fall inte reduceras alls vid ett andelsbyte.

Genom denna tolkning är det numera fullt möjligt att överföra ägandet till ett underskottsbolag till ett moderbolag utan negativa skattekonsekvenser. I många fall blir det därmed lättare att sälja bolaget eller ta in nya ägare till bolaget utan att riskera att underskottet går förlorat.

HFD den 3 mars 2016 i mål nr 3521-15