Skattenyhet

Momsen på e-böcker sänks från 25 till 6 procent

Karolina Andersson Karolina Andersson

EU beslutade den 2 oktober 2018 att ändra momsdirektivet så att elektroniska publikationer, såsom e-böcker, talböcker och digitala tidskrifter, kan omfattas av reducerad moms på samma sätt som vanliga böcker. Det är ännu inte klart när momssänkningen genomförs i Sverige.

Vår kommentar
Nu återstår det för Sveriges del att genomföra momssänkningen genom att ändra i den svenska mervärdesskattelagen. Det är fortfarande oklart när denna fråga kommer att beredas och beslutas i Sveriges riksdag med tanke på det låsta läget i regeringsbildningen. Sänkningen av moms på e-böcker kommer att innebära en förbättring för den slutlige konsumenten genom bland annat utökat utbud på digitala böcker samt en attraktivare prissättning.