Skattenyhet

Moms vid uthyrning av idrottslokal

Annika Nordqvist Annika Nordqvist

Uthyrning av idrottslokal kan undantas från momsplikt för fastigheter, även om flera hyresgäster hyr lokalen samtidigt. Det anser Skatteverket i ett nytt ställningstagande. Det innebär att avdrag för momsen kan vägras för ingående moms på kostnader som kan hänföras till sådan uthyrning av idrottslokal.

Många idrottsföreningar har en struktur där föreningen äger ett bolag som disponerar över en idrottslokal eller en idrottsanläggning. Bolaget kan äga lokalen eller hyra den från föreningen eller extern part. Enligt momslagen är korttidsupplåtelse av lokal och anläggning för idrottsutövning momspliktig. Bolagen bedriver därför momspliktig uthyrningsverksamhet och kan göra avdrag för ingående moms på kostnader i verksamheten.

Om bolaget inte uppfyller kraven på korttidsupplåtelsen är risken att bolaget tillhandahåller en momsfri fastighetsuthyrning. Det skulle innebära att bolaget förlorar sin avdragsrätt för ingående moms och momsen blir därmed en kostnad för bolaget.

Skatteverket anser att följande krav ska vara uppfyllda för skattskyldighet till moms:
1. det ska vara uthyrning av en lokal eller anläggning för idrottsutövning
2. lokalen eller anläggningen ska användas för idrottsutövning
3. det ska vara en korttidsuthyrning, d.v.s. någonting annat än en skattefri fastighetsuthyrning


Skatteverkets ställningstagande
Bakgrunden till Skatteverkets ställningstagande är ett avgörande från Kammarrätten i Göteborg (31/8 2015 mål nr 2601-14).

Den viktigaste nyheten är att uthyrning av en idrottslokal som sker samtidigt till flera hyresgäster inte är ett hinder för att samtliga eller vissa av uthyrningarna kan kvalificeras som skattefria uthyrningar av fastighet.

Det är inte ovanligt att den förening som äger bolaget intar en särställning gentemot övriga hyresgäster, t.ex. att föreningen får hyra lokalen på lång tid, med rätt till förlängning samt ha rätt att använda alla ytor i den hyrda lokalen utan begränsning. Uthyrningen till föreningen kan enligt Skatteverkets inställning ses som en momsfri uthyrning av fastighet istället för momspliktig korttidsuthyrning av idrottslokal. En samlad bedömning ska göras av flera omständigheter men uthyrningstidens längd är viktig.

Det är nu viktigt att de som hyr ut idrottslokaler ser över verksamheten och sina hyresavtal så att man inte riskerar att bedriva momsfri fastighetsuthyrning med förlorad avdragsrätt för ingående moms som följd.

Kammarrättens avgörande har överklagats, sista ordet är alltså inte sagt. Skatteverket anger dock att de agerar utifrån ställningstagandet från den 1 januari 2016.

Har du frågor om moms för ideella sektorn? Kontakta Annika Nordqvist

Läs Skatteverkets ställningstagande "Uthyrning av lokal och anläggning för idrottsutövning, mervärdesskatt"