Skattenyhet

Moms på rådgivningstjänster avdragsgill vid aktieförsäljning

Moms på köp av rådgivningstjänster i juridiska och finansiella frågor kan vara avdragsgill.
Detta enligt en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen som kan påverka ditt företags planerade transaktioner, men även tidigare genomförda.

Tidigare fastslagen praxis har inneburit att moms på kostnader i samband med en momsfri försäljning av aktier inte varit avdragsgilla och att momsen därmed blivit en kostnad för säljaren.

Bakgrunden till förändringen har sin grund i att EU-domstolens praxis, i frågan om en kostnad kan kopplas till säljarens samlade momspliktiga verksamhet, har utvecklats mot ett mer ändamålsinriktat synsätt.

Hur påverkas ditt företag?
För dig och ditt företag kan detta innebära att momsen om 25 procent på rådgivningstjänster, t ex Due Diligence vid försäljning av aktier och andra andelar, blir en kostnad i verksamheten. Det förändrade synsättet öppnar även för att tidigare kostnadsförd moms och även tidigare nekad momsavdrag, kan återfås genom omprövning vid Skatteverket. Omprövning kan normalt ske från 2011 och framåt.

Grant Thorntons momsexperter hjälper dig att göra en bedömning av avdragsrätten för både framtida transaktioner och de som redan är genomförda.