Skattenyhet

Lagen om skatt på kemikalier blir enklare

Lagen om kemikalieskatt kritiserades starkt av bland annat elektronikbranschen när den trädde i kraft 1 april 2017. Den nuvarande lagen medför stora administrativa utmaningar och kostnader för de berörda företagen.

Regeringen föreslår därför att införa en så kallad "registrerad mottagare", som blir en tredje variant av kemikalieskattskyldig. Status som "registrerad mottagare" medför framförallt en förenkling för företag som främst köper in varor från svenska leverantörer, men som i vissa fall för in varor från ett annat EU-land. Vidare föreslås ett generellt undantag från beskattning av varor som beskattades i ett led. Enligt förslaget ska ändringarna träda i kraft 1 januari 2019.

- Det är positivt att regeringen vill underlätta hanteringen av kemikalieskatt genom förslaget, säger Adrian Bussmeier, auktoriserad skatterådgivare på Grant Thornton i Stockholm. Kontakta oss gärna för en diskussion om hur förslaget kan påverka era transaktioner.