Skattenyhet

Kvarskatt ska vara betald innan årsskiftet

Vi har tidigare skrivit att Skatteverkets avsikt från och med i år var att du som företagare skulle få slutskattebeskedet redan i september.

Nu har många företagare fått slutskattebeskedet. Om du har fått skatteåterbäring ska återbäringen ha betalats ut i samband med utskicket av slutskattebeskedet. Eventuell kvarskatt ska vara betald senast den 12 december 2016.

Tidigare var det vanligt att företagare fick slutskattebeskedet i december och att kvarskatten skulle vara betald först i mars året efter. Många planerade då att ta utdelning från sina bolag i början på det nya året för att ha råd att betala sin skatt, detta är alltså inte möjligt med de nya rutinerna om du som företagare vill betala in skatten i tid och undvika kostnadsränta.

Ett fåtal företagare vars deklarationer inte är färdiggranskade ännu får sitt slutskattebesked i december. Då är det den 13 mars 2017 som är sista dagen för att betala in kvarskatt. Skatteåterbäringen betalas ut i samband med slutskattebeskedet i december.

Om Skatteverket har gjort en utredning och beslutat att ändra något i deklarationen skickas slutskattebeskedet ut tillsammans med ändringsbeslutet. Eventuell kvarskatt ska då vara betalad 90 dagar efter beslutsdagen. Eventuell återbäring betalas ut i samband med utskicket av ändringsbeslutet.

Med företagare menar Skatteverket delägare i onoterade aktiebolag, fysiska delägare i handelsbolag och enskilda näringsidkare.