Skattenyhet

Konkurrenskraften i Sveriges ägarbeskattning

Grant Thornton har på uppdrag av Svenskt Näringsliv kartlagt aktuella kapitalskatteregler i tio av Sveriges konkurrentländer. Rapporten visar att Sveriges kapitalskattesats är hög i internationell jämförelse och att den svenska kapitalskatten behöver sänkas generellt för att bli internationellt konkurrenskraftig.

Har du frågor kontakta Hussein Abdali eller Tord Fredriksson.

Läs hela rapporten här.