Skattenyhet

Jobba hemifrån motsvarar fast driftställe

När en person i Sverige, som är anställd av ett utländskt bolag, jobbar hemifrån innebär det fast driftställe för bolaget. Trots att anställningen endast motsvarar fem procent av en heltidstjänst, innebär detta att det utländska bolaget behöver registrera sig, deklarera och betala bolagsskatt i Sverige för del av sin vinst.

Ett fast driftställe uppkommer för utländska bolag med en stadigvarande plats för affärsverksamhet i Sverige där verksamheten helt eller delvis bedrivs.

Skatterättnämnden har fått frågan om en bostad där arbete utförs av en person anställd i Sverige, kan utgöra en plats som ger upphov till fast driftställe.
I det aktuella fallet var den anställdes arbetsuppgifter att erbjuda råd och stöd för marknadsföring av koncernens tjänster samt att kartlägga marknaden. Arbetet skulle enligt anställningskontraktet utföras från hemmet, från kunders lokaler och från bolagets kontor i utlandet. Den anställde hade dock inte rätt att ingå avtal för bolagets räkning.

Hemmet utgör fast driftställe
Skatterättsnämnden menar att den anställdes hem är en permanent plats för affärsverksamheten och utgör därmed ett fast driftställe. Detta trots att bolaget inte äger, hyr eller har någon annan formell rätt att använda den aktuella lokalen. Det räcker nämligen att den står till förfogande och används i företagets verksamhet.

Skatteverket har tidigare drivit linjen och fått stöd för att arbete från hemmet ger upphov till fast driftställe. Intressant i detta fall är att fast driftställe uppstår, trots att anställningen enbart motsvarar fem procent av en heltidsanställning.

Förhandsbeskedet har ännu inte överklagats. Det kan noteratas att motsvarande också skulle kunna drabba ett svenskt bolag med anställd personal i utlandet.

Har du frågor om internationell företagsbeskattning? Kontakta Tord Fredriksson.