Skattenyhet

Internationellt konsultföretag inte längre ett fåmansföretag

Urban Kardvik

En stor internationell koncern anses inte längre omfattas av definitionen av fåmansföretag. Det gör att utdelningen kan komma att beskattas väsentligt lägre. Detta har Skatterättsnämnden kommit fram till i ett överklagat förhandsbesked.

Koncernen är till sin helhet ägd av anställda som arbetar i något av de rörelsedrivande bolagen. Ägarna delas in i två kategorier, internationella partners och lokala partners. De som är internationella partners äger andelar i ett bolag med säte i Storbritannien, nedan LLP. Lokala partners äger aktier direkt i de rörelsedrivande bolagen i respektive land. LLP kontrollerar mer än hälften av rösterna i respektive rörelsedrivande bolag. Internationella partners äger både andelar i LLP och aktier i det rörelsedrivande bolag som de är anställda i.

Den fråga som ställts är om en lokal partner i Sverige anses äga kvalificerade aktier i det rörelsedrivande bolaget, nedan Rörelse AB. Utdelning på kvalificerade aktier kan komma att beskattas delvis som inkomst av tjänst och delvis som inkomst av kapital. Om aktierna inte anses vara kvalificerade beskattas hela utdelningen som inkomst av kapital med en skatt på 25 %.

För att aktierna i Rörelse AB ska vara kvalificerade krävs att fyra eller färre ägare kontrollerar mer än hälften av rösterna. Vid den bedömningen anses alla delägare som är aktiva i Rörelse AB eller något av dess dotterbolag som en enda delägare. Däremot anses de internationella partners som äger aktier i LLP inte vara en person vid denna bedömning. På grund av att LLP äger mer än hälften av rösterna i Rörelse AB kommer inte fyra eller färre ägare kontrollera mer än hälften av rösterna.

En lokal partner som får utdelning från Rörelse AB kommer därmed inte omfattas av reglerna om kvalificerade aktier och istället beskattas med 25 %.

Skatteverkets uppfattning är att aktierna är kvalificerade, förhandsbeskedet är överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen.

Har du frågor kontakta Urban Kardvik.