Skattenyhet

Hårda tag mot skatteflykt

Regeringen har presenterat ett program för att motverka skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt. Bland annat vill regeringen lyfta skattefrågor till styrelsenivå, skapa en global svartlista och ge skattetillägget en avskräckande effekt.

De senaste åren har flera länder vidtagit åtgärder för att motverka skatteflykt och skatteundandragande. OECD lanserade 2013 en handlingsplan för att motverka skatteundandragande bland multinationella företag och har sedan dess arbetat i rask takt för att lägga fram konkreta förslag på åtstramningar.

Även Sverige har infört och stramat åt regler, till exempel begränsningar i avdragsrätten för räntekostnader.

Nu lanserar regeringen ett program om tio punkter med åtgärder som ska prioriteras. Utlösande faktor verkar vara Panamaskandalen och andra skandaler kring internationellt skattefusk och förekomsten av så kallade brevlådeföretag.

Bland annat ska informationsutbytet med andra länder bli bättre och automatiseras. Regeringen ska också verka för att skapa en global svartlista över icke samarbetsvilliga länder och länder som bedriver skadlig skattekonkurrens.

Dessutom ska en utredning tillsättas för att undersöka möjligheterna att införa en skyldighet för skatterådgivare att informera Skatteverket om skatteupplägg, och en utredning för att se över bestämmelserna om beräkning av skattetillägg för att förstärka den avskräckande effekten.

Åtgärder ska också vidtas för att motverka momsbedrägerier. Skatteverket ska få förstärkta resurser bland annat för att hantera alla dessa frågor.

Programmet innehåller inte några konkreta lagförslag men budskapet är tydligt från regeringens sida. Detta ligger också i linje med den internationella utvecklingen och liknar åtgärder som vidtas i andra länder. Grant Thorntorn fortsätter att följa utvecklingen och rapportera om nyheter på området.

Har du några frågor rörande internationell bolagsbeskattning? Kontakta Tord Fredriksson

Läs regeringens fullständiga program här