Skattenyhet

Företagare kan behöva betala kvarskatt innan årsskiftet

Från och med i år är Skatteverkets avsikt att du som företagare ska få slutskattebeskedet redan i september. Om företaget får skatteåterbäring betalas den ut i samband med utskicket av slutskattebeskedet. Eventuell kvarskatt ska vara betald senast den 12 december 2016.

Skatteverkets nya rutiner ska få företagare att deklarera elektroniskt i större utsträckning eftersom det innebär tidigare utbetalning av skatteåterbäring. Konsekvensen blir att eventuell kvarskatt ska betalas in tidigare.

Om du som företagare deklarerat senast den 2 maj 2016 via Skatteverkets e-tjänst får du slutskattebeskedet redan före midsommar. Eventuell skatteåterbäring betalas då ut innan midsommar.

Om Skatteverket har gjort en utredning och beslutat att ändra något i deklarationen skickas slutskattebeskedet ut tillsammans med ändringsbeslutet. Eventuell kvarskatt ska då vara betalad 90 dagar efter beslutsdagen. Eventuell återbäring betalas ut i samband med utskicket av ändringsbeslutet.

Förut var det vanligt att företagare fick slutskattebeskedet i december och att kvarskatten skulle vara betald först i mars året efter. Många planerade då att ta utdelning från sina bolag i början på det nya året för att ha råd att betala sin skatt, detta är alltså inte möjligt med de nya rutinerna om du som företagare vill betala in skatten i tid och undvika kostnadsränta.

Ett fåtal företagare vars deklarationer inte är färdiggranskade i september kan få sitt slutskattebesked i december. Då är det den 13 mars 2017 som är sista dagen för att betala in kvarskatt. Skatteåterbäringen betalas ut i samband med slutskattebeskedet i december.

Med företagare menar Skatteverket delägare i onoterade aktiebolag, fysiska delägare i handelsbolag och enskilda näringsidkare.

Har du frågor kontakta Sofia Andersson eller  Catrin Åkerlund