Skattenyhet

Förening omsätter utbildningstjänst till myndighet

Annika Nordqvist Annika Nordqvist

En förening som genomför utbildning i säkerhet på ridskolor anses omsätta en tjänst till en myndighet. Därmed har föreningen sannolikt avdragsrätt för ingående moms på de kostnader föreningen haft för utbildningarna.

En förening genomför utbildningar i säkerhet på ridskolor i Sverige. För att kunna genomföra utbildningarna har föreningen ansökt om uppdragsersättning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Skatteverket ansåg att ersättningen från MSB var ett bidrag och inte ersättning för en utförd utbildningstjänst. Därmed nekade Skatteverket också föreningen avdragsrätt för ingående moms.

Kammarrätten menar däremot att föreningen har omsatt en utbildningstjänst till MSB.
MSB har i uppdrag att se till att utbildningar inom myndighetens ansvarsområde genomförs.
När myndigheten anlitar någon annan för att genomföra dessa utbildningar är MSB konsument av en tjänst, i det här fallet från föreningen. Uppdragsersättningen utgör en motprestation från MSB:s sida.

Dessutom menar kammarrätten att det finns ett rättsförhållande mellan föreningen och MSB.
Att det inte finns något avtal som grund för rättsförhållandet, utan att det baseras på ett ansökningsförfarande, medför ingen annan bedömning från kammarrätten.

Kommentar
Gränsdragningen mellan vad som är momsfria bidrag och momspliktiga uppdrag kan ibland vara mycket svår. För föreningar och organisationer som tar emot utbetalningar från myndigheter, finns det goda skäl att se över momshanteringen kopplad till dessa utbetalningar. På så sätt kan en korrekt hantering säkerställas. I vissa fall kan mottagarens avdragsrätt för ingående moms påverkas.

Har ni frågor, kontakta oss. 

Kammarrätten i Malmö, 1961--1962-15