Skattenyhet

Flytt av kunskap ”smittar”

David Sveger David Sveger

Skatterättsnämnden (SRN) anser i ett förhandsbesked att flytt av kunskap innebär att två bolag bedriver samma eller likartad verksamhet.

När man vill avsluta ett fåmansbolag, till exempel ett advokatbolag, är det vanligt att lägga bolaget i "karens".

Karensen innebär att om det inte bedrivs någon verksamhet i bolaget under fem hela beskattningsår kan utdelning tas, som enbart beskattas med 25 % istället för 20-57 %. När ett bolag är i karens får den som äger aktierna inte bedriva det som kallas samma eller likartad verksamhet. Vad som är samma eller likartad verksamhet är ofta en luddig fråga. Typiskt sätt anses man bedriva samma eller likartad verksamhet om pengar flyttas från ett fåmansföretag till ett annat bolag som ägs av samma person. Man brukar då säga att aktierna i det mottagande bolaget blir "smittade".

I det aktuella förhandsbeskedet anser SRN att man bedriver samma eller likartad verksamhet om ägaren flyttar sitt kunnande och sina affärskontakter i advokatbranschen från ett bolag till ett annat. Detta innebär enligt SRN att man inte kommer igång med karensen i det första bolaget.

Frågor om samma eller likartad verksamhet är ofta svåra och förhandsbeskedet är överklagat. Samtidigt kan det få stora konsekvenser om en felbedömning görs i dessa frågor. Det är därför viktigt att stämma av detta med sin skatterådgivare.

Skatterättsnämndens förhandsbesked 2015-12-15 (dnr 75-14/D)