Skattenyhet

Förlängd utredning för nya regler för fåmansföretag

Catrin Åkerlund Catrin Åkerlund

Som delägare i fåmansföretag kan det bli en lång väntan på att veta hur förslaget till nya så kallade 3:12-regler kan komma att se ut. Utredningen som skulle lämna sitt förslag i september i år har nämligen fått förlängt till 1 november.

Utredningens uppdrag är att se över regelsystemet för delägare i fåmansföretag och komma med ett förslag som leder till ökade skatteintäkter.

Har du frågor kontakta Catrin Åkerlund.