Skattenyhet

Eventuella förändringar i Sveriges skatteavtal med Portugal

Den 16 maj 2019 kom Sverige och Portugal överens om att i vissa delar ändra skatteavtalet länderna emellan. Förändringarna innebär bl.a., förutsatt att båda ländernas parlament godkänner dem, att Sverige fr.o.m. den 1 januari 2020 får beskatta tjänstepensionsutbetalningar från privat anställning.

Om du är begränsat skattskyldig i Sverige så kommer Sverige att ta ut s.k. SINK-skatt om 25 %. Om du obegränsat skattskyldig men har s.k. avtalshemvist i Portugal så innebär ändringen i skatteavtalet att Sverige kommer att börja ta ut ”vanlig” progressiv skatt. Utifrån detta är det viktigt att du under hösten 2019 säkerställer att du är begränsat skattskyldig i Sverige fr.o.m. den 1 januari 2020.

För det fall Portugal beskattar tjänstepensionen från privat anställning så kommer Sverige först fr.o.m. den 1 januari 2023 att börja beskatta dessa. Det kommer inte att bli någon retroaktiv förändring av reglerna, även om en ändring fr.o.m. den 1 januari 2020 kan komma att påverka en del personer som flyttat till Portugal framöver.

Du är välkommen att höra av dig för rådgivning kring detta till tax partner Stefan Thomsson.

Allt fler väljer idag att bosätta sig utomlands

Vi erbjuder dig flera olika skattetjänster som förenklar flytten. Genom vårt stöd får du underlag till att fatta trygga och väl underbyggda beslut inför din kommande flytt utomlands. Läs mer om våra skattetjänster kring utlandsetablering.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev